slootonderhoud.jpg

Slootonderhoud

Schoon oppervlaktewater is van belang voor iedereen. Voor mens, voor dier en voor het milieu. Het waterschap zorgt er voor dat we droge voeten houden en dat er voldoende en schoon water beschikbaar is. Maar dat kunnen ze niet alleen. Vandaar dat wij al enige jaren met het waterschap Brabantse Delta samenwerken op het gebied van slootwerk. Met onze speciale machines worden de slootkanten uitgeschept en rommel, dode planten of oeverbegroeiing verwijderd.  Zo werken we met z’n allen aan een schone natuur.

Agrariërs

Slootwerk en bermonderhoud zijn van groot belang voor de veiligheid in de regio. Een goede afwatering van de percelen is immers belangrijk voor het verbouwen van gewassen of het houden van veeteelt. Ons bedrijf beschikt over meerdere geavanceerde machines die ingezet worden bij slootwerk. Onze klepelmaaier zetten wij echter ook in voor diverse andere agrarische doeleinden. Met het juiste onderhoud wordt wateroverlast nu en in de toekomst voorkomen.

Wilt u meer informatie over onze slootwerkzaamheden, neem dan contact met ons op.

Wilt u meer weten?